​S e m a r a k  K h a z a n a h  A l a m

​​​​​​​​GAMAT EMAS SDN BHD

Gamat Emas Sdn Bhd 

  Gamat Emas Sdn. Bhd. (GESB),  merupakan  sebuah  syarikat  100% milik  penuh  bumiputera  dan   telah   ditubuhkan     pada        30 September 1999.


Terdiri daripada empat orang yang memiliki pengalaman  sangat berharga   dalam bidang perniagaan iaitu Datuk Haji Adenan Haji Mohamad Zain, Haji   Rosedy Issa, Haji   Roselan Issa  dan    Shaifubahrim Mohd. Saleh .    

Gandingan keempat - empat  orang anak Melayu ini telah menyumbang satu perniagaan yang memberi khidmat bukan sahaja terhadap kesihatan pengguna bahkan, mewujudkan peluang mendapatkan pulangan lumayan bagi individu yang berminat untuk menceburi perniagaan pemasaran berangkaian di pasaran tempatan.


Di atas usaha-usaha GESB ini, pada tahun 2014, GESB telah menerima anugerah Enterprise 50 SME Corporation diikuti dengan penyertaan dalam Program Teras di bawah naungan Teraju pada tahun 2015. Kedua-dua anugerah tersebut telah memberi sinar kegemilangan dalam lakaran sejarah GESB.

Gamat Em
as Sdn. Bhd., kini telah berjaya meluaskan pasarannya ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Kini, GESB merancang untuk menembusi pasaran luar negara terutamanya di rantau ASEAN seperti Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia.


MENGAPA GAMAT EMAS MENJADI PILIHAN ANDA?


Sejak kebelakangan ini, masyarakat Malaysia semakin mendekatkan diri untuk mengamalkan perubatan tradisional yang dimodenkan. Kefahaman ke arah produk kesihatan yang berasaskan bahan semulajadi ini semakin popular memandangkan ia dapat mengelakkan pendedahan bahan-bahan kimia yang mungkin memudaratkan kepada sistem tubuh manusia.

Berdasarkan ini, Syarikat Gamat Emas Sdn. Bhd. (GESB), memberikan penekanan terhadap penghasilan dan pemasaran produk  kesihatan dan penjagaan badan yang berkonsepkan tradisional yang  diubahsuaikan mengikut citarasa dan formulasi terkini. Gamat antaranya, merupakan produk yang mendapat keyakinan nenek moyang kita sejak turun temurun lagi.


Fokus kami adalah untuk mengkomersialkan produk-produk sedemikian yang diolah semula agar dapat memenuhi citarasa tempatan di samping memperkenalkannya ke pasaran antarabangsa.  Produk-produk lain yang berasaskan kesihatan juga mendapat penelitian kami untuk dijalankan penyelidikan sebelum diketengahkan sebagai koleksi penjagaan kesihatan GESB.


Konsep memasarkan produk tradisional berkualiti menekan ke arah pengetahuan dan pemahaman mengenai produk, sokongan teknikal yang berterusan dan mengutamakan kepuasan pengguna merupakan teras di mana kami  akan  memperkenalkan kepada selera pasaran semasa. 

Kami yakin dengan usaha yang gigih serta produk yang mantap dan bermutu tinggi ini dapat membantu syarikat untuk menapak langkah demi langkah sehingga ke mercu kejayaan.

Gandingan pengurusan yang berdedikasi, berpengalaman dan disertakan dengan kakitangan yang profesional, GESB berharap akan dapat menonjolkan produk  keluaran Malaysia ke peringkat antarabangsa tanpa melupakan kehendak pasaran tempatan.PROFIL SYARIKAT