​​​​​​​​GAMAT EMAS SDN BHD

​S e m a r a k  K h a z a n a h  A l a m


Objektif
Pemangkin dan penggerak kepada Visi  GESB untuk menjadi juara dalam industri MLM di Malaysia.

Melahirkan usahawan MLM yang tulen bersandarkan prinsip perniagaan MLM yang sebenar.

Membina dan membangunkan Sistem dan Budaya yang

cemerlang berteraskan hukum dan semangat MLM yang sebenar. Visi

Melahirkan produk Modal Insan 'Made By GESB'  dari  Akademi GESB.

Misi

Membina budaya belajar yang menjadi teras pembangunan insan.

Membina usahawan yang mampu

membina rangkaian pengguna melalui

kaedah pemasaran yang tepat.

Melahirkan usahawan yang mampu

membina usahawan.

Melahirkan pemimpin yang bertaraf pemimpin. Antara Program - Program: 
GRAND BUSINESS OPPORTUNITY PREVIEW (GBOP)

BUSINESS OPPORTUNITY PREVIEW (BOP)
BENGKEL PRODUK EKSKLUSIF (BPE)

NEW DISTRIBUTOR TRAINING (NDT)

MAJLIS ANUGERAH JUARA

TRAIN THE PRESENTER

QUANTUM CLASS

 MAHABBAH BASIC COURSE (MBC)

COACHING PROJECT AMBASSADOR (CPA)